Renovatie

Renovatie

projectreferenties

berckmans.niewold architecten werkt aan zeer uiteenlopende renovatieprojecten : verbouwing en uitbreiding van een- en meergezinswoningen - inrichting van kantoren - interieurrenovatie, met of zonder vergunningsplichtige werken - herbestemming van panden - functiewijzigingen ...